29 sty 2021

Jak założyć Księgę Wieczystą?

Sposób 1 na księgę wieczystą – notariusz

Księgę wieczystą można założyć na dwa sposoby. Może to zrobić notariusz przy okazji aktu notarialnego umowy kupna/sprzedaży nieruchomości, jeśli taka księga nie jest jeszcze założona np. w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Na koszty założenia Księgi Wieczystej przez notariusza składają się:

  1. opłata sądowa w wysokości 60 zł
  2. wpis prawa własności 200 zł
  3. taksa notarialna około 200 zł + VAT
  4. odpis aktu notarialnego 18 zł + VAT

Notariusz może założyć księgę wieczystą tylko i wyłącznie przy okazji innej czynności związanej z daną nieruchomością. W przypadku transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zwyczajowo taki koszt jak i pozostałe koszty notarialne transakcji ponosi kupujący.

Sposób 2 na księgę wieczystą – sąd

Można też założyć księgę wieczystą osobiście w siedzibie sądu właściwego rejonowo dla danej nieruchomości, składając wniosek. Możesz go pobrać klikając w poniższy przycisk.

Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający prawo własności do danej nieruchomości tj. akt notarialny lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że takie prawo nam przysługuje. Należy też w kasie sądu  uiścić opłatę sądową w wysokości 60 zł oraz zapłacić za wpis prawa własności 200 zł.

Należy również pamiętać, że sąd zabierze akt notarialny w oryginale. Odpis aktu notarialnego można uzyskać u notariusza, który pierwotnie akt notarialny sprzedaży spisywał i jest to koszt rzędu 18 zł + VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *