Tę formę indywidualnej współpracy rekomenduję wszystkim zainteresowanym rozwojem swoich kompetencji zawodowych, liderskich lub managerskich.

W przypadku mentoringu nie zaproponuję gotowego planu. Zakres naszej współpracy ustalimy na podstawie zbadania potrzeb i oczekiwań.

Mentoring

  • analiza potrzeb
  • zarządzanie zespołem
  • typy osobowości
  • praca nad zachowaniami
  • coaching indywidualny i grupowy