Warsztaty

 • analiza potrzeb
 • idealny sprzedawca
 • skuteczna rozmowa telefoniczna – zimny telefon
 • efektywne spotkanie z klientem podażowym
 • profesjonalna prezentacja oferty klientowi popytowemu
 • negocjacje w sprzedaży
 • technika narracji
 • ostateczna decyzja, zabezpieczenia transakcji
 • wymagane dokumenty – wewnątrz biurowe transakcja sprzedażowa
 • wymagane dokumenty – bezpieczeństwo transakcji
 • zamknięcie transakcji – rekomendacje

Warsztaty dla biur nieruchomości

 • analiza potrzeb klienta oraz sprzedawcy nieruchomości
 • idealny sprzedawca
 • skuteczna rozmowa telefoniczna
 • efektywne spotkanie z klientem podażowym
 • profesjonalna prezentacja oferty klientowi popytowemu
 • nowoczesne techniki negocjacyjne w sprzedaży
 • technika narracji
 • ostateczna decyzja, zabezpieczenia transakcji
 • wymagane dokumenty – wewnątrzbiurowe transakcja sprzedażowa
 • wymagane dokumenty – bezpieczeństwo transakcji
 • zamknięcie transakcji – rekomendacje

Warsztaty prowadzone są w następujących formach:

 • szkolenia otwarte lub dedykowane dla firmy
 • zajęcia indywidualne lub grupowe
 • szkolenia online lub stacjonarne
 • szkolenia abonamentowe, cykliczne oraz jednorazowe