13 maj 2021

Ja to ja, czyli kto?

Już w starożytnej Grecji Hipokrates odkrył, że są ludzie, którzy do siebie pasują pod względem zachowania czy te komunikacji ale są też i tacy, którzy nie odpowiadają sobie swoim zachowaniem i przedstawiają zupełne inne cechy charakteru.

Że jeśli dobrać osoby pod względem ich cech osobowości to okazuje się, że można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć ich zachowanie i reakcje.

Dlatego też, podzielił ludzi na cztery grupy humoralne:

 • Melancholik
 • Flegmatyk
 • Choleryk
 • Sangwinik

Umieścił na wykresie dwa wymiary dzielące ludzi:

Pierwszy to:

 • Ekstrawertyk – komunikacja zewnętrzna
 • Intrawertyk – komunikacja wewnętrzna

Drugi to:

 • Racjonalny – postrzeganie świata oparte na racjonalnych przesłankach
 • Emocjonalny – postrzeganie świata oparte na emocjonalnych przesłankach

Każda z wymienionych osobowości komunikuje się inaczej, biorąc pod uwagę bardziej ścisłe lub mnie ścisłe przyswajanie wiedzy.

Znajomość swojej topologii osobowości oraz pozostałych typów w odniesieniu do najbardziej pożądanej komunikacji daje umiejętność porozumiewania się z poszczególnymi typami w sposób efektywny i prowadzący do porozumienia.

Podział typów osobowości na kolory

Tak więc biorąc pod uwagę powyższe można umieścić każdy typ osobowości na wykresie:

Każdy  typów osobowości inaczej reaguje w stresie, innych informacji potrzebuje bo przyswoić wiedzę i zaufać rozmówcy.

Melancholik:

 • Melancholik to introwertyk, myśliciel, pesymista. Łac. melancholia – czarna żółć.
 • Jego temperament jest pełen skrajności; wzloty są najwyższe, a depresje najgłębsza.

Flegmatyk:

 • Flegmatyk to introwertyk, obserwator, pesymista; zdystansowany emocjonalnie. Łac. phlegma– flegma.
 • Zarówno mocne strony flegmatyka, jak i jego słabości nie przejawiają się zbyt wyraźnie.

Sangwinik:

 • Sangwin to rozmowny ekstrawertyk, optymista. Łac. Sanguis- krew.
 • To silny, zrównoważony i ruchliwy układ nerwowy.

Choleryk:

 • Choleryk to ekstrawertyk, człowiek czynu, optymista. Łac choler – żółć.

Jeśli chciałabyś lub chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszam na szkolenie 🙂

08 lut 2021

Jak zamienić aktywa nieobrotowe w obrotowe i odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa za pomocą leasingu zwrotnego. Leasing zwrotny występuje wtedy, gdy dostawca jest jednocześnie nabywcą, polega on na tym, że przedsiębiorca odsprzedaje firmie leasingowej przedmiot, którego jest właścicielem i jednocześnie na podstawie umowy leasingu bierze go w użytkowanie do czasu trwania umowy. Leasing ten funkcjonuje na rynku zarówno, jako leasing operacyjny jak i finansowy.

Korzyści wynikające z leasingu zwrotnego?

Przedsiębiorca będący właścicielem aktywów nieobrotowych – środków trwałych  np. maszyn, linii produkcyjnych, aut czy nieruchomości może je odsprzedać firmie leasingowej na zasadach umowy leasingowej, leasingu operacyjnego lub finansowego. Może wówczas korzystać z nich, jako dzierżawa, wypożyczenie, uwalniając w ten sposób kapitał z aktywów nieobrotowych – środków trwałych w aktywa obrotowe, czyli pieniądze,  odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa.  W zależności od potrzeby i możliwości przedsiębiorcy, może korzystać zarówno z leasingu operacyjnego jak i finansowego różnice dotyczące tych dwóch rodzajów leasingów wyjaśnialiśmy w poprzednim numerze magazynu.

Leasing zwrotny w księgach

Leasing zwrotny jest rachunkowo zwykłą sprzedażą środków trwałych przedsiębiorstwa i należy je tak uwzględnić w księgach. Należy przyjąć ewentualną stratę lub zysk wynikającą z różnicy zakupu środka trwałego o aktualną cenę rynkową przedmiotu z umowy leasingowej i wystawionej fakturze VAT.

Sprzedaż środków trwałych jest przychodem z odpłatnego zbycia składników majątku.

Art 24 ust.2 pkt 1 ustawy PDOF. „ 1) Wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości„

Sposób zaksięgowania sprzedaży środka trwałego w księgach rachunkowych jest następujący:

 • kwota netto z faktury, jako – Pozostałe przychody operacyjne
 • wydatki poniesione na zakup po odjęciu amortyzacji – Pozostałe koszty operacyjne

Jeśli przy zakupie przedsiębiorca korzystał z odliczenia podatku VAT co do zasady podlega on opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego środka trwałego.

Zasady ewidencji leasingu zwrotnego

Ewidencja leasingu, rachunkowo jest uzależniona od rodzaju leasingu inaczej w przypadku leasingu operacyjnego, a inaczej w przypadku leasingu finansowego.

W przypadku leasingu operacyjnego zwrotnego – odliczamy od kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa całą ratę leasingową netto oraz opłatę wstępną.

W przypadku leasingu finansowego – odliczamy ratę odsetkową i amortyzację.

Przykład

Leasing  operacyjny, zwrotny przy sprzedaży linii produkcyjnej do produkcji soków:

 • cena 100 000,00 netto
 • opłata wstępna – 10% wartości
 • okres leasingu 48 miesięcy
 • wykup 25% wartości
 • VAT 23%

Linia produkcyjna do produkcji soków składa się z czterech maszyn:

 • urządzenie myjąco – rozdrabniające
 • prasa taśmowa
 • urządzenie do pasteryzacji i zbiornik buforowy
 • półautomatyczna nalewarka

Wszystkie powyższe maszyny znajdują się w stawce amortyzacji 10% co powoduje, że minimalny okres leasingu to 48 miesięcy (minimalny czas leasingu operacyjnego to 40% czasu amortyzacji), a kwota wykupu to 25% leasingu. Opłata wstępna traktowana jest, jako 1 rata leasingu bez kosztów kredytu. Tabela numer 1 pokazuje symulacje wyliczenia kosztów leasingu zwrotnego (operacyjnego) linii produkcyjnej.

Tabela 1 Leasing zwrotny symulacja [Źródło: opracowanie własne]

Tytuł płatności% wartościKwota netto PLNKwota VAT PLNKwota do zapłaty PLN
Opłata wstępna10,00%10 000,00 zł2 300,00 zł12 300,00 zł
48 rat po1,6666%1 666,60 zł383,32 zł2 049,92 zł
Kwota wykupu25,00%25 000,00 zł5 750,00 zł30 750,00 zł
Suma rat leasingowych1,133302%113 330,20 zł26 065,95 zł139 396,15 zł

Symulacja uwzględnia średnie koszty wynikające z zaciągnięcia tego rodzaju leasingu, koszt takiego kredytu to około 40 tyś zł, jest to kwota z VAT.

Jeśli przedsiębiorstwo ma chwilowe problemy z płynnością finansową można w łatwy i stosunkowo szybki sposób uzyskać finansowanie bazując na własnych środkach trwałych, uzyskując aktywa obrotowe w kwocie jak na powyższym przykładzie 100 tys. zł. Jest to dobra i bezpieczna droga, gdyż maszyny zostają na swoim miejscu, a pieniądze wpływają na konto. Po zakończeniu umowy leasingu i wykupie ten sam środek trwały jest znowu własnością przedsiębiorcy i należy go uwzględnić rachunkowo wykazując w aktywach nieobrotowych – środków trwałych przedsiębiorstwa.